06 20/499-4949 info@vizsgapont.hu

Minőségpolitika

A tudás a jövőnk – a tanulás a jelenünk.

Érdeklődés / Jelentkezés

MINŐSÉGPOLITIKÁNK

A VIZSGAPONT KFT. azon felnőtt korú személyek számára kínálja felnőttképzési tevékenységét, akik elkötelezettek az élethosszig tartó tanulásban, a változások elfogadásában, s ezzel összefüggésben új szakmai végzettség megszerzését tűzik ki célul maguknak. A felnőttképzési tevékenység minősége számunkra a vevői elégedettségben, illetve az általuk elért eredményességben nyilvánul meg. Szolgáltatásaink tartalmát, folyamatainkat ennek figyelembe vételével tervezzük és működtetjük. A vevők elégedettségét valamennyi felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódóan formális és informális eszközökkel egyaránt mérjük és értékeljük, a kapott információkat beintegráljuk a folyamatos fejlesztésre irányuló tevékenységeinkbe. A vevői igények kielégítése, elégedettségük elérése érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, amely a felnőttképzési tevékenységben érintett valamennyi feladatra és közreműködőre kiterjed. Minőségbiztosítási rendszerünk egyértelműen kijelöli az egyes feladatok, illetve célok felelősét, felelősségi rendszerét. A vevői igények megismerésében a személyes kommunikációt tekintjük elsődleges alapnak. E mellett folyamatosan nyomon követjük az iskolarendszeren kívüli szakmai képzésre vonatkozó trendeket, tartalomszabályozási, jogszabályi rendelkezéseket. Az állam által elismert szakmai képzéseinket elsősorban a biztonságvédelmi szakmai területeken végezzük. Felnőttképzési tevékenységünk alapértékei a szakmai tartalmak tekintetében a naprakészség, a szolgáltatásnyújtás tekintetében a hatékony és személyre szabott kommunikáció, a közösségi pozitív légkör, a korrekt partneri viszony. Elkötelezettek vagyunk a tevékenységünkre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésében. A szervezeti célok és értékek képviselete mellett nyitottak vagyunk a résztvevők felnőttképzési tevékenységgel kapcsolatos igényeinek kielégítésében. Ügyfélszolgálatunk elérhetősége biztosított számukra, ahol minden esetben jelezhetik észrevételeiket, kívánságaikat. Szervezeti céljainkat minőségcélok kitűzésével azonosítjuk. Éves rendszerességgel értékeljük tevékenységünket a szervezeti célok elérésének vizsgálatával, a minőségpolitika megvalósításának érvényesülésével. Minőségpolitikánkban foglalt elvek érvényre jutását a képzési és értékelési folyamat egészében nyomon követjük, s az éves önértékelés során nyert információk figyelembe vételével szükség szerint módosítjuk.

Pin It on Pinterest